dummy

Boulanjè Manman Troll er et bakeri bygget i samarbeid med 4 arkitekt studenter og 2 produktdesign studenter fra NTNU, med veiledning fra Tyin Tegnestue. Åpent Bakeri i Oslo har bidratt med veiledning og opplæring av bakerne som arbeider der.

Boulanjè Manman Troll startet produksjon høsten 2012. Bakeriet har 10 faste arbeidsplasser. I tillegg til dette er det ca 60 kvinnelige brødselgere som kjøper brød fra utsalget og selger brødet videre på gaten. Kvinnene fra Manman Troll som ønsker å selge brød får mikrokredittlån hos Prosjekt Haiti for å hjelpe dem i gang med å starte sin lille virksomhet. Bakeriet produserer for tiden kun tradisjonelt hvitt haitiansk brød, med en målsetting om å gjøre dette så sunt som mulig. Høsten 2013 startet et spennende samarbeidsprosjekt mellom Åpent Bakeri, Fredskorpset og Prosjekt Haiti. Manman Troll Boulanje og Åpent Bakeri utvekslet medarbeidere. Fremtidige prosjekt er å produsere grovere, europeisk brød som kan selges til andre kundesegmenter.