0

Zing Haiti Barnekor

Siste tilskudd blant Prosjekt Haitis prosjekter i Port au Prince er barnekoret Zing Haiti som startet i oktober 2011. Koret består av 50 barn i alderen 7-13 år og er et veldig populært tilbud [...]

0

Zing Haiti barnekor

Siste tilskudd blant Prosjekt Haitis prosjekter i Port au Prince er barnekoret Zing Haiti som startet i oktober 2011. Koret består av 50 barn i alderen 7-13 år og er et veldig populært tilbud [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.