ARKITEKTSTUDENTER MED PROSJEKT PÅ HAITI

 In News

NTNUI sommer kom seks arkitektstudenter fra NTNU til Haiti og Petit Troll for å gjøre en innsats som frivillige.

Lydia Anker Høyer, Olav Kildal, Ida Ve, Anne G. Bjørnal, Jonas Asheim og Anders Kjøllesdal ankom Haiti med masse ideer, men uten en definitiv plan. En bra innstilling – på Haiti går skjelden alt som planlagt! I utgangsunktet var ideen at de seks skulle dra i gang byggingen av Prosjekt Haitis nye skole. Men fordi prosessen med å skaffe tomt har dratt ut i tid, har de vært nødt til å endre fokus. Planen er nå å bygge et bakeri som skal tilknyttes kvinnenetteverket Mama Troll som arbeidsplass og arena for yrkesopplæring.

Studentene skal være på Haiti hele høstsemestret, og forhåpentligvis vil oppholdet telle som del av studiet på NTNU. Studentene har reist i egen regi, men har tett oppfølging fra arkitektfirmaet Tyin Tegnestue som driver utviklingsabeid rundt om i hele verden gjennom arkitektur.

 

Et veldig spennende samarbeid og Prosjekt Haiti er kjempefornøyd med å ha seks så flotte ungdommer med på laget!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.