Prosjekt Haiti jobber med helse på en rekke områder, primært gjennom undervisning av helserelaterte tema på skolen Petit Troll og i ungdomsklubben.  Med jevne mellomrom arrangeres det besøk av helsepersonell som informerer om helse, gir vaksiner og annet.

Vi har en egen helsestasjon for ungdom i Saint Louis du Sud, som er åpen for lokalbefolkningen 1 gang i uka. Helsestasjonen drives av en lokal sykepleier. 

Studentorganisasjonen ved UiT – Norges Arktiske Universitet: «Studenter med Haiti»  har bistått med planlegging av helsestasjonen og midlene til materiell og oppstart ble donert av Solskinnsgutta  

med din støtte hjelper vi flere barn!