Julegave fra Statoil Fuel & Retail

 In News

[cml_media_alt id='2126']Statoil[/cml_media_alt]Statoil Fuel & Retail har bestemt at årets julegave til de ansatte skal være en donasjon til Prosjekt Haiti. Prosjekt Haiti er derfor den heldige og lykkelige mottaker av omlag

150 000 kroner! Dette er penger som kommer veldig godt med til vårt arbeid i Haiti, og Prosjekt Haiti sier tusen takk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.