Hovedkontor

Prosjekt Haiti
Rue Thomas Edison #3 BIS Delmas 33 
Port- au- Prince
Haiti.( W.I.)

Bank informasjon

Bank: DANSKE Bank
Kontonr: 9741.11.34427
IBAN nr: NO44 9741 1134427
Swiftkode: DABANO22
Org. nr.: 983 934 269

Administrasjon

Ingvill Konradsen
Co-Founder and Daglig Leder
 +47 456 31 827e-mail

Postadresse

Prosjekt Haiti
Tverrveien 1
9300 FINNSNES
Norge

+47 456 31 827 | e-mail

Styret

Nina Bønå, Styreleder +47 481 92 673 | e-mail
Åse Midtveit,  +47 959 21 226e-mail
Kristine Andreassen +47 482 30 480e-mail
Marte Frøseth +47 958 41 457e-mail
Marte Aasen +47 994 92 470e-mail
Grethe Giæver Nilsen +47 917 35 794e-mail
Grethe Wassbakk: +47 977 25 088 | e-mail