Vi har bygd et egen samfunnshus på campus i St. Louis du Sud. Bygget inneholder flere store rom og i andre etasje har vi laget gjesterom til frivillige og andre besøkende. 

Bygget huser blant annet helsestasjonen, data lab og grupperom som brukes av Petit Troll mfl. 

Når det har vært naturkatastrofer i området, som for eksempel orkanen Matthew i 2016 og jordskjelvet i 2021 brukes samfunnshuset som koordineringssenter for nødhjelpen, i tett samarbeid med de lokale myndighetene og andre hjelpeorganisasjoner. 

med din støtte hjelper vi flere barn!