Nyhetsbrev september/oktober 2010

 In non_front_page

Åtte måneder etter jordskjelvet er det fortsatt lite synlig resultat av gjenoppbyggingsarbeidet. Bare 2 prosent av nedraste hus er oppryddet. Det ligger store hauger med knuste sementblokker rundt omkring i gatene. Fortsatt bor 1, 7 millioner i leire.

 

Etter jordskjelvet i januar satte Prosjekt Haiti opp en leir for omtrent 100 familier. Siden juni måned har samtlige familier flyttet til egne hjem, enten i hus som vi har fått bygd, eller i leide boenheter for to år.

 

00Skolen Petit Troll er i full aktivitet med forberedelser til det nye skoleåret som starter 4. oktober. Selv om elevene ikke har startet undervisningen ennå er det mange av barna som tilbringer dagene på skolen og hjelper til med rydding, oppussing og ikke minst holde på med data og internett. Mange av de eldste elevene har opprettet facebook kontoer og holder kontakt med venner i Norge på denne måten.

 

Vi er svært glade for resultatene på de nasjonale prøvene i sommer. Samtlige av våre 6.klasseelever besto prøvene og mange hadde toppkarakter! Vi feirer avgangselevene våre med en fest!

 

Ungdomsklubben Etape Jeunesse er i gang med aktiviteter fredag, lørdag og søndag, inkludert data, engelsk, håndarbeid, gitarkurs og sportsaktiviteter.

 

Mama Troll gruppene startet opp etter sommeren 1. september. I år har vi utvidet tilbudet med et avansert nivå på lese – og skriveopplæringen, dvs vi har tilbud for nybegynnere, mellomtrinn og avansert nivå. Elevene som er ferdig med avansert nivå får mulighet til å begynne på de yrkesrettede kursene. I år har vi sy skole med to nivå og er i gang med bygging av bakeri som kvinnene skal drive selv.

02

 

04Bakeriet tegnes og bygges i samarbeid med 4 arkitektstudenter og 2 produktdesign studenter fra NTNU og arkitekt byrådet TYIN Tegnestue. Studentene tilbringer høstsemesteret på Haiti, og bor og jobber på Petit Troll. I oktober ankommer en professor fra NTNU, 2 arkitekter fra Tyin Tegnestue samt leder av Åpent Bakeri i Oslo, Øyvind Lofthus. Åpent Bakeri samarbeider med oss ift prosjektering av bakeriet, utstyr og opplæring. To av Mama Troll kvinnene reiser til Oslo før jul for å få opplæring hos Åpent Bakeri.

 

Bakeriet skal i tillegg til å ha et utsalg også tilby kvinner mulighet til å handle mindre kvantum for videresalg i egne nabolag. Vi satser også på å selge produktene til supermarked samt internasjonale organisasjoner. For mer informasjon se studentenes blogg på www.tyinhaiti.com

 

Prosjekt Haiti planlegger å bygge en ny skole, samfunnshus/ungdomsklubb og helsestasjon og jobber for å skaffe de nødvendige midlene til dette. Det vil arrangeres en rekke innsamlingsaksjoner i løpet av høsten hvor hovedfokus er innsamling av midler til nytt skolebygg.

 

I januar/februar 2011 mottar Prosjekt Haiti en fantastisk gave fra Ole Stenbakk og hans forening BuildAid. Det er et prefabrikert skolebygg inkludert skolebenker til 120 elever. Dette bygget skal vi sette opp i en by i sør, St. Louis de Sud. Vi har lenge ønsket å utvide våre aktiviteter og tilbudet fra Ole Stenbakk kom som bestilt!

 

Fadderordning: Det vil bli en endring i vår fadderordning hvor vi oppfordrer faddere til å støtte prosjektet som helhet i stedet for å ha egne fadderbarn. Hovedgrunnen til dette er at det er meget tidskrevende å følge opp alle fadderne med egne fadderrapporter to ganger i året. Siden vi er en liten frivillig organisasjon ser vi at vi ikke har kapasitet til dette. Vi håper at fadderne vil ha forståelse for dette. Vi vil i stedet sende nyhetsbrev med jevne mellomrom med oppdatering om alle prosjektene våre, og skrive litt om enkeltelever i disse. For de fadderne som pleier å følge opp sine fadderbarn spesielt vil vi fortsette å sende egne brev om deres fadderbarn. Fadderbidraget går til drift av skolen, lønn til de lokalt ansatte, kantine og skolemateriell. Vi har per oktober 2010 omtrent 310 faddere. Vi håper å øke fadderantallet og ber alle dere om å hjelpe oss å verve flere faddere. Vi vil dessuten øke fadderbidraget til kr 200,- per måned.

 

 

05Prosjekt Haiti er svært takknemlig for all støtte vi har mottatt fra dere! Vi har mange spennende prosjekter på gang og de lokalt ansatte gjør en fantastisk innsats for at aktivitetene skal gå som planlagt.

 

Vi blir også glad for tilbakemeldinger og forslag og ideer om hva vi kan gjøre for å samle inn penger til vårt nye skolebygg.

 

Mama Troll selger nå miljøvennlige handlenett for 120 kroner som kan bestilles på post@prosjekthaiti.no

 

For mer informasjon om alle våre prosjekter se www.prosjekthaiti.no

 

 

God høst til alle sammen!

 

Hilsen fra

Prosjekt Haiti

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.