♥ PROSJEKT HAITI GIR MENNESKER
I HAITI MULIGHETEN TIL EN BEDRE FRAMTID ♥

Prosjekt Haiti er en norsk/haitisk organisasjon som har jobbet i Haiti siden 2000. Vårt første prosjekt var barneskolen Petit Troll i Port au Prince (2000 – 2023). Vår andre barneskole åpnet i 2011 i landsbyen St. Louis du Sud i sør-Haiti.

Målet til Prosjekt Haiti er å bidra til en bedre fremtid for de menneskene som er assosiert med våre prosjekter, og for Haiti som nasjon. Vi tror at den beste måten å gjøre dette på er å gi folk kunnskap og ferdigheter som gjør at de kan forbedre sin egen situasjon. Prosjekt Haiti fokuserer derfor på utdanning, kapasitetsbygging og verdiskaping.

Omtrent 300 barn mottar sin primære utdanning gjennom Prosjekt Haitis barneskole.  Elevene deltar i aktiviteter som ungdomsklubb, sport og seminarer. I tillegg har vi regelmessig diverse ad-hoc prosjekter og kampanjer i samarbeid med spennende prosjektpartnere.

Prosjekt Haiti finansieres gjennom donasjoner fra private givere, både gjennom et sponsorprogram og gjennom engangsgaver. Det meste av vårt arbeid i Norge baserer seg på frivillig arbeid, som bidrar til å holde administrasjonskostnadene lave. I Haiti har vi 25 ansatte i ulike stillinger. Det er viktig for Prosjekt Haiti at de ulike prosjektene drives av lokale ressurser som føler eierskap til Prosjekt Haiti

I tillegg til innsamling av midler, er en viktig del av vårt arbeid i Norge å informere om situasjonen i Haiti og vårt arbeid der. I tillegg til å presentere informasjon om behovet for hjelp i Haiti, vil vi også fokusere på de mange positive sidene ved landet, slik som dens rike kultur relatert til blant annet kunst, poesi og musikk.

Prosjekt Haiti ledes av daglig leder Ingvill Konradsen og et styre bestående av 7 persone

med din støtte hjelper vi flere barn!