OPPSUMMERING FRA DET SISTE HALVÅRET

 In News

OppsummeringSom alle vet ble Haiti rammet av jordskjelv 12.januar, noe som førte til store ødeleggelser og enorm lidelse for Haitis befolkning. Prosjekt Haiti har de siste månedene møtt nye og store utfordringer i forhold til å yte nødhjelp og å få hverdagen til folk på fote igjen.  Vi har virkelig sett betydningen av å ha et prosjekt som er lokalt forankret med en solid, lokal stab som har jobbet sammen i mange år. Dette gjorde SPH i stand til å satte i gang med hjelpearbeidet umiddelbart etter katastrofen.  Ansatte, frivillige og familier tilknyttet prosjektet har gjort en formidabel dugnadsinnsats og har drevet et vellykket nødhjelpsarbeid som har nådd ut til mange mennesker .

En provisorisk nødleir ble satt opp utenfor skolen og har huset rundt 100 familier i vel fire måneder. Teltleiren har vært godt organisert med utdeling av mat, vann, telt, tepper, klær, medisinsk hjelp m.v.  I tillegg har det vært organisert sosiale sammenkomster, blant annet kinokvelder, for leirens beboere. Rundt 20 personer har etter intensivkurs hatt ansvaret for vakthold og sikkerhet i leiren.

Mange tilknyttet Prosjekt Haiti mistet hjemmene sine, nær slekt og venner. Vi mistet heldigvis ingen av våre elever og ingen av dem ble alvorlig skadet.

I Port au Prince raste ca 1500 skoler sammen under jordskjelvet og mange elever har mistet skoletilbudet sitt.

 

Fem måneder etter jordskjelvet har familiene flyttet ut av leiren. En del av våre familier har fått hjelp til å reparere husene sine, mens vi har betalt to års husleie for andre som mistet alt i jordskjelvet. For noen få som eier sin egen lille tomt er det aktuelt å bygge nytt. Vi prøver så langt vi kan å hjelpe våre familier med dette. Vi regner med at alle skal ha tak over hodet i løpet av de neste ukene.

 

Etter jordskjelvet var det vanskelig å få tak i nødvendig utstyr på Haiti. Forsyninger til leiren ble derfor primært kjøpt i nabolandet. I samarbeid med StudyAways norske studenter i Cabarete fikk vi flere ganger ukentlig bragt utstyr, telt, mat, vann, medisiner m.v til grensa, hvor det ble hentet med lastebil av vår stab. Vi har også fått utstyr bragt inn med fly fra Norge. I det videre blir det viktig å at vi kjøper så mye som mulig av nødvendig utstyr på Haiti. Gjenoppbyggingsarbeidet er krevende og langvarig for et land som hadde lite fra før. Dessverre har haitianere flest liten tillit til at myndighetenes vilje til å gjennomføre tiltak som vil bedre deres situasjon.  Fransk Røde Kors har sørget for at leiren har hatt tilgang på rent vann. De kom på inspeksjon og ga gode tilbakemeldinger på organiseringen av leiren vår. De satte deretter opp en vanntank med 5 tonn vann . Denne har blitt fylt hver dag og har forsynt hele bydelen med rent vann. Tanken fylles stadig opp til tross for at akuttperioden er erklært som over. Forhåpentligvis blir tanken stående utenfor skolen en stund til.

 

Mariah Carlson, amerikansk sykepleier og frivillig kom til Haiti 16.januar, for å jobbe for Prosjekt Haiti. Mariah har vært en stabil faktor på helseklinikken vår og hun har gjort, og gjør, en fantastisk jobb. At vi har vært i stand til å ha en stabil helseklinikk tilknyttet leiren har betydd svært mye, og mange dyktige fagfolk har bidratt til at mange har fått hjelp. Fire unge jenter fra bydelen fungerer som “legesekretærer” etter å ha gjennomført opplæring i regi av norske leger og sykepleiere. Jentene har ansvar for papirarbeid og tar enkle prøver av pasientene. I tillegg til Mariah har flere leger og sykepleiere, hovedsakelig fra Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN), deltatt i “helsedugnad” hos oss. Samtlige har bodd i leiren og har gjort en flott innsats. De har hatt lange dager ved vår helseklinikk. I tillegg har de hatt mobile klinikker og har dermed kunnet hjelpe veldig mange mennesker som har stått uten helsetilbud. Vi er svært takknemlig for samarbeidet med UNN som har dekket lønn for legene og sykepleierne, og som har bidratt med viktig medisinsk utstyr. Behovet for medisinsk hjelp er fortsatt stort. Etter akuttperioden er det fremdeles mange pasienter som kommer innom helseklinikken for behandling eller henvisning videre til sykehus. Nå er det hovedsakelig hudutslett, infeksjoner, andre allmennmedisinske tilstander som behandles, mye forårsaket av alvorlig feil- og underernæring. Den senere tiden er det også blitt påvist tyfoidfeber og difteri, og vi frykter at flere vil bli syke .

Før jordskjelvet var vi i gang med planlegging av et helseprosjekt/mor-barnprosjekt og klinikk i tilknytting til skolen. At behovet for dette er stort har vi fått ytterligere bekreftet gjennom pågangen av pasienter til vår lille klinikk i tiden etter jordskjelvet. Vi vil derfor fortsette planleggingen av dette i samarbeid med blant annet jordmødre i Tromsø.

 

For oss er det viktig at Prosjekt Haiti skal fortsette med det opprinnelige arbeidet sitt. Fokus på utdanning av kvinner og barn er ikke mindre viktig i tiden fremover. Alle som er tilknyttet prosjektet er svært bevisste på dette, og har stått på for å få driften på fote igjen.  Skoledriften ble delvis gjenopptatt ganske snart etter jordskjelvet, og Petit Troll har vært i full drift siden 1.mars. Bortsett fra et par av elevene som befinner seg på landsbygda, har alle elevene gått på skolen hver dag. Lærerne har sammen med de andre ansatte gjort en fantastisk jobb ift å normalisere barnas hverdag. Lærerne melder at elevene er fornøyde med å være på skolen igjen og at de jobber godt, men at konsentrasjonen forståelig nok har vært dårligere etter jordskjelvet.  Heldigvis er lærerne veldig bevisste ift at barna trenger å bearbeide det de har opplevd, og de jobber aktivt med dette. Selv om skolebygningen vår er sikkerhetsklarert, har ikke foreldrene til barna vært komfortable med å ha skole inne. Undervisning foregår derfor ute under presenninger.

Elevene fra Petit Troll har også deltatt i et kunst-/solidaritetsprosjekt ( Linjen ) sammen med tolv kulturskoler på Østlandet og en skole i Afghanistan. Alle deltakerne har samarbeidet om å lage “linjer” som ble til skulpturer og animasjonsfilmer. Resultatet ble presentert i en flott utstilling på operahuset i Oslo i vår. Vår medarbeider og kunstlærer Ragnhild var ansvarlig for dette.

 

Også Mama Troll gjenopptok driften relativt raskt etter jordskjelvet. De første ukene brukte de mye tid til å samtale om opplevelsene etter jordskjelvet. Blant annet fikk de hjelp av en psykolog med ekspertise innen posttraumatisk stress. Etter hvert kom de i gang med de vanlige aktivitetene, og Mama Troll er nå i full gang med å planlegge blant annet oppstarten av et eget bakeri.  Ungdomsklubben vår, Etape Jeunesse, har også kommet i noenlunde normal drift igjen. De treffes hver lørdag og søndag. Gjennom et samarbeid med Ungdomshuset Tvibit i Tromsø har Etape Jeunesse opprettet en gruppe som jobber spesielt i forhold til filmskaping. For tredje året på rad deltar en av våre ungdomsledere, Jean Louis Jean Baptiste, på workshops i regi av Tvibit og på NUFF, Nordisk ungdomsfilmfestival, i Tromsø. Etape Jeunesse er nå med i et utvekslingsprosjekt, “Screen”, finansiert av Fredskorpset Ung og med Tvibit som hovedpartner. I tillegg til Tvibit og Etape Jeunesse, deltar filmgrupper fra henholdsvis Kenya, Sør Afrika og Gaza i prosjektet. Målet er blant annet at ungdom skal få utvikle og utrykke seg på tvers av landegrensene gjenom filmskaping, arrangere workshops, filmfestival m.v. Første utvekslingsperiode på tre måneder er høsten 2010. I første omgang vil ungdom fra sør reise til Tromsø, og ungdom fra Tromsø til landene i sør. På sikt ser vi også muligheten for utveksling også mellom landene i sør. Vi har mange flotte ungdommer som er kreative og interesserte i film, og vi ser på dette som en flott mulighet for ungdommene og for klubben.

 

9.juni mottok Prosjekt Haiti Barn av Jorden prisen 2010 (www.barnavjorden.org) på Nordkapp. Prisen på 150 000 kroner vil komme godt med i det videre arbeidet vårt. Samtidig er vi svært takknemlige for at vi for andre gang (vi vant prisen også i 2004) ble valgt ut som verdige vinnere i konkurranse med mange flotte prosjekt rundt omkring i verden. Vi sitter igjen med mange flotte opplevelser etter et tre dagers opphold på Magerøya. Med på skolebesøk og seremoni var to av våre elever som har vært tilknyttet Prosjekt Haiti siden oppstarten. Jimmy på 15 år og Mediane på 14 år deltok aktivt på skolebesøk og under selve seremonien med sang, dans og taler. Også grunnleggere av den haitianske gruppa Zing Experience deltok. Paul og Cynthia gjorde stor suksess med sin musikk, og er gode ambassadører for prosjektet. Vi retter en stor takk til alle våre venner på Magerøya og i stiftelsen Barn av Jorden.

 

Vi er for tiden i en prosess i forhold til å kjøpe tomt slik at vi kan starte byggingen av vårt eget skolebygg. Dersom alt går etter planen, vil vi starte opp i løpet av sommeren 2010.  Vi har behov for større plass både ute og inne, og ser frem til å få et bygg hvor alle delprosjektene, -ungdomsklubben, mødrenettverket, helseklinikken og skolen, har sine egne lokaler. Vi vil også bygge små hybler i tilknytning til skolen. Disse vil bli brukt blant annet av frivillige som kommer for å gjøre en jobb sammen med oss.  “Prosjekt skolebygg” er et samarbeid med TYIN Tegnestue og studenter fra NTNU. Som en del av utdanningen sin skal studentene i løpet av sitt seks måneders lange utenlandsopphold delta i workshops, planlegge, tegne og bygge skole sammen med et lokalt arbeidslag. Bygget skal selvsagt være tilpasset lokale forhold, også med tanke på eventuelle fremtidige jordskjelv, og vi vil ha stort fokus på økologi og miljøvennlighet.

 

Etter jordskjelvet har vi opplevd stor giverglede og et stort engasjement i Norge. Vi ønsker å takke alle som har hjulpet oss å hjelpe,- alle dere som har vært og er med på å gjøre det mulig å nå ut med hjelp til mange mennesker. Bøssebærere, arrangører av konserter, kunstauksjoner, lotterier, skoleklasser, de som har donert penger, materiell/klær, ekspertise og arbeidsinnsats m.v. En del nye støttespillere og faddere er kommet til i løpet av de siste fem månedene, og forhåpentligvis vil det bli enda flere i tiden fremover. For oss er det viktig å se fremover, og vi håper at Haitis befolkning ikke blir glemt selv om media har endret fokus for lenge siden.

Tusen takk!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.