Petit Troll i Delmas i Port au Prince ble etablert i år 2000. Ved åpningen hadde skolen 33 elever og 5 lokale ansatte. Gjennom kontinuerlig vekst har skolen i dag over 100 elever i 1.-6. klasse, og 12 lokalt ansatte.

Skolen følger nasjonale læreplaner, og gjennom Prosjekt Haiti-frivillige tilbys elevene også kurs i emner som menneskerettigheter, miljøspørsmål, helse, musikk og kunst.

Elevene ved Petit Troll Port au Prince mottar bøker, skoleuniformer, samt et varmt måltid hver dag på skolen. 

På ettermiddagstid fungerer skolen som et sosialt møtested for de eldste elevene og ungdomsklubben Etap Jenes. Her samles ungdommene til ulike aktiviteter flere ganger i uka.  Et av de mest populære tiltakene er danse,-  og trommekurset ledet av profesjonelle musikere fra Haitis mest anerkjente band, Boukman Eksperyans i et samarbeid med den amerikanske organisasjonen LEAF  Community Arts. Våre ungdommer deltar jevnlig på LEAF festivaler i North Carolina. Andre aktiviteter er sport, engelsk, kinokvelder mm 

med din støtte hjelper vi flere barn!