Petit Troll i Delmas i Port au Prince ble etablert i år 2000. Ved åpningen hadde skolen 33 elever og 5 lokale ansatte. Gjennom de siste 20 +årene har skolen hatt en årlig elevmasse på rundt 150 barn og 12-15 ansatte.

Det er med svært tungt hjerte og etter nøye vurderinger at styret i Prosjekt Haiti ser seg nødt til å vedta nedlegging av en av skolene våre, Petit Troll i Port au Prince.

Bakgrunn for vedtaket: 

Sikkerhetssituasjonen i landet, og spesielt i hovedstaden, har aldri vært så utfordrende som den er nå, og har vært i de siste par årene. Dessverre ser det ikke ut som at det blir noe bedre med det første. Det er omtrent 80 % av Port au Prince som nå kontrolleres av et tyvetalls kriminelle gjenger. Disse gjengene kriger seg imellom for kontroll over bydelene, og sivilbefolkningen er uskyldige ofre. Det er rekordmange antall interne flyktninger i landet, som nå må sove i parker, skolebygg, kirkegårder, og haller der det er mulig å få innpass. Ca 80 skoler har nå innlosjert internt fordrevne mennesker, noe som også skaper problem for skolestart i høst. 

FN, i samarbeid med den haitiske regjeringen, jobber nå med mulighetene for å sende en internasjonal militær styrke inn i landet for å bistå det haitiske politiet med gjengene. Dette er ikke nødvendigvis noe lokalbefolkningen eller gjengene ønsker, og det vil mest sannsynlig bli møtt med demonstrasjoner og vold.


Vi ser at en rekke andre hjelpeorganisasjoner trekker seg ut av hovedstaden pga sikkerhetssituasjonen som per september 2023 ser ut til å øke i omfang. 

Skolebygget vårt i Delmas eies av Madame Supplice, og vi har vært gode leietakere der i 23 år siden oppstart oktober 2000. Madame Supplice har nå blitt alvorlig syk, og hennes voksne barn har bestemt seg for å overta huset fra i høst. Våre ansatte har de siste par månedene vært rundt i bydelen for å se på muligheter for å leie et alternativ bygg. Dette har vist seg å være svært vanskelig. Leieprisene er kunstig høye, og det er svært få bygg som egner seg til skoledrift. 

Det som allikevel veier tyngst er utvilsomt den vaklende sikkerhetssituasjonen i landet. Det oppleves som risikabelt og utrygt å skulle bevege seg utenfor vår lille, og hittil, trygge gate i Delmas. Vi ønsker ikke å utsette elever og ansatte for mulige angrep fra gjengene. Vi har vært heldige som ikke har hatt ‘besøk’ av gjenger som samler inn «tax» altså penger for å la skolen være i fred. Dette er blitt et utbredt fenomen i hovedstadens skoler. 

Fremtiden: 

Alle våre ansatte i Delmas vil motta en etterlønn ut året 2023. Videre vil vi diskutere mulighetene med de ansatte om noen vil/kan jobbe i St Louis du Sud som et alternativ.

For ungdomsgruppa vil vi se på mulighetene for å leie et egnet lokale i bydelen til aktivitetene deres inkl. tromme og dansekurset som foregår to – tre kvelder i uka. På denne måten vil vi fortsatt holde tett kontakt med ungdomsgruppa, som består hovedsakelig av våre tidligere elever, og deres familier, og kan bistå med støtte ved behov. 

 

med din støtte hjelper vi flere barn!