Petit Troll i Saint Louis du Sud ble etablert i 2011. Skolen har omtrent 300 elever i 1.-6. klasse, og 12 lokale ansatte. Skolebygningene til Petit Troll St. Louis du Sud er en donasjon fra den norske organisasjonen Build Aid. 

Saint Louis du Sud er en landsby i den sørlige regionen av Haiti og skolen Petit Troll er varmt mottatt av lokalbefolkningen. På campus har vi bygd et samfunnshus med gjesterom for frivillige. Her foregår ulike aktiviteter for elevene og frivillige, inkludert en helsestasjon og datalab. 

Skolen dyrker egne grønnsaker i skolehagen til skolekantina, og elevene får opplæring i å dyrke grønnsaker som del av undervisningen. 

På ettermiddagstid tilbyr vi en søm-skole for de eldste elevene våre hvor både gutter og jenter deltar. Her lærer ungdommene å lage mønster, designe egne kreasjoner og å sy klær.

med din støtte hjelper vi flere barn!