Gaver gitt gjennom året på totalt 500 kr og opptil 25 000 kr, kan trekkes fra på selvangivelsen.

Prosjekt Haiti innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten, og sender deretter ut årsoppgave i februar hvert år. Vi trenger ditt fødselsnummer for å kunne innrapportere gaven din.  

Årsoppgaven sendes ut på e-post eller som brev.

Etter Skatteetatens regler får du ikke fradrag for gaven hvis den ikke er innberettet av Prosjekt Haiti, du kan ikke selv oppgi denne i selvangivelsen.

Når denne er innberettet kommer den automatisk på din selvangivelse.

Gavene blir innberettet i det inntektsåret de er gitt og forutsetter at de er registrert på bankkontoen til Prosjekt Haiti innen 31.12 i det aktuelle inntektsåret. Gaver som mottas etter fristen, blir automatisk inntektsført året etter.

med din støtte hjelper vi flere barn!