Oppdatert informasjon av 26.mars 2024. 

Da Prosjekt Haiti ikke lenger mottar statsstøtte (via Norad), har vi fått beskjed om at vi ikke kvalifiserer for ordningen med skattefradrag for gaver. Det betyr at skatteåret 2023 blir det siste året hvor våre givere får skattefradrag for donasjoner til Prosjekt Haiti. 

Gjelder skatteåret 2023:

Gaver gitt gjennom året på totalt 500 kr og opptil 25 000 kr, kan trekkes fra på selvangivelsen.

Prosjekt Haiti innrapporterer gaver direkte til Skatteetaten, og sender deretter ut årsoppgave i februar hvert år. Vi trenger ditt fødselsnummer for å kunne innrapportere gaven din.  

Årsoppgaven sendes ut på e-post eller som brev.

Etter Skatteetatens regler får du ikke fradrag for gaven hvis den ikke er innberettet av Prosjekt Haiti, du kan ikke selv oppgi denne i selvangivelsen.

Når denne er innberettet kommer den automatisk på din selvangivelse.

Gavene blir innberettet i det inntektsåret de er gitt og forutsetter at de er registrert på bankkontoen til Prosjekt Haiti innen 31.12 i det aktuelle inntektsåret. Gaver som mottas etter fristen, blir automatisk inntektsført året etter.

med din støtte hjelper vi flere barn!