Sponsor arkiv

 In Help us
Barnehagene Symrahagen, Mariannes hus og Henriettes har vært trofaste støttespillere siden oppstarten av Prosjekt Haiti. I desember hadde de sitt faste julemarked og samlet inn 12.210,- Norad Kvinnenettverket Manman Troll har mottatt økonomisk støtte fra Norad siden 2008 gjennom sivilt samfunn programmet.
Lillevinkel

Det finnes ikke skoløse hos Prosjekt Haiti. Takket være all hjelp vi har fått med tusenvis av par med sko fra Lille Vinkel i Norge. Tusen takk.

Printhouse Takk til Printhouse for at de alltid gir oss fantastiske priser på alt vi trenger av trykket materiale.
Buildaid Har donert 2 prefabrikerte skolebygg. Dette gjorde det mulig for oss å starte skole i St.Louis du sud, som nå huser 185 strålende fornøyde elever! Finnfjorbotn Stor takk til Finnfjorbotn VGS for lang og tro tjeneste og ny innsamlingsrekord!
Apent Takk til Åpent Bakeri for veiledning i byggeprosessen av Boulanje Manman Troll og for å ta i mot Nahomie og Marie-Anne i bakeriet i Oslo sommeren 2011.

Helle-Bennet

Takk til Helle Bennets Allmennyttige Fond for økonomisk støtte til byggingen av skolen i St. Louis du sud samt tilskudd til utstyr i Bakeri Manman Troll
Tyin Takk til Tyin tegnestue for uvurderlig veiledning av studentene fra NTNU i forbindelse med tegningen av Boulanje Manman Troll Tyin-haiti Takk til de seks NTNU studentene Lydia, Olav, Ida, Anne, Jonas og Anders for at de har tilbragt så mye tid hos oss og fullført tegningen og byggingen av bakeriet og leiligheten til Nahomie.
Fysio Takk til Fysio Direkte for at de støtter med et fast bidrag hver måned. Italiakor Vi takker Erika Associazione og koret Notenere for deres bidrag! Notenere har holdt flere konserter til inntekt for prosjektet og Erika har ved flere anledninger bidratt med midler. Notenere er vennskapskor med vårt kor.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.