Vi velger å se fremover

 In News

[cml_media_alt id='2132']nahomie[/cml_media_alt]To år har gått siden dagen da verdens øyne var på Haiti den 12 januar 2010. Jordskjelvet la store deler av hovedstaden og flere byer i ruiner. Omtrent 200 000 mennesker omkom.

I tiden etter jorskjelvet var mange på Haiti optimistisk med tanke på den enorme interessen for landet og støtteerklæringer som kom fra fjern og nær.  Penger ble lovet fra nasjoner langt unna det karibiske hav. En ny president ble valgt, om enn under en svært vanskelig valgprosess i tiden etter jordskjelvkatastrofen og musikeren Michel Martelly overtok skuta etter Preval i mai 2011.

Idag er det fortsatt omtrent en halv million mennesker som bor i teltleire i Port au Prince.  Mange mener disse menneskene egentlig ikke mangler et sted å være, men de velger å bo i leirene for å få mat og vann fra bistandsorganisasjonene.  Jeg undrer meg over det, hvem velger et slikt liv? Forøvrig er det lenge siden det ble slutt på mat og vannutdeling i leirene.  Haiti har en lang vei å gå når det gjelder gjennoppbygging av landet, det vil ta år før man vil kunne se store endringer.

Jeg har lite lyst å skrive en deprimerende tale om hvor dårlig stelt det er med Haiti, hvor få konkrete prosjekt man ser i bybildet, hvor mye korrupsjon ødelegger, kranglingen blant politikere, manglende bruk av den hatianske ekspertisen,  byggekontrakter som gis til under en prosent av haitianske byggefirma, matvare – og husleie priser som likner beste vestkant i Oslo etter at utenlandske bistandarbeidere ankom landet, støtte til jordskjelvofre som brukes til å bygge luksushotell, kolera innført av Nepalske FN soldater og 7000 døde som resultat av det så langt.

Istedet har jeg lyst å fortelle om noen av de tingene som er positive innslag i dette ellers så dystre scenariet.

Nahomi Antenor er deltaker i kvinnenettverket Manman Troll. Hun er 35 år gammel, enslig mor med to barn, Jaina på 16 og Rischard på 12. Hjemme hos Nahomi bor også en adoptert foreldreløs gutt, Junior på 11.  Hennes lille hus ble knust i jordskjelvet for to år siden. Jaina og Rischard var i hjemme da jordskjelvet skjedde. Nahomi var på frisørskole i regi av Manman Troll hvor 12 kvinner deltar.  Hun, sammen med sine medstudenter, løp hjem i panikk mens de ba til Gud om at barna måtte være i live. Nahomi fant sine barn uskadd, omringet av et ødelagt hus, møbler knust til pinneved slengt rundt omkring, overlykkelig over at liv ikke hadde gått tapt.

Som de fleste haitianere jeg kjenner bruker ikke Nahomi mye tid på å dvele over det tapte. Hun bretter opp ermene og bestemmer seg for å gjøre noe fornuftig med tomta hun eier. Ja huset er ødelagt, men det kan erstattes. Vi tenker høyt sammen, lager vår egen  tenke tank, vi blir enige om at Nahomis tomt er perfekt plassert for en bedrift, og ideen til et kvinnedrevet bakeri oppstår.  Det er fascinerende å betrakte hvordan ting faller på plass i det man har bestemt seg for å satse på noe.  Etter at bakeriplanen ble lansert kom arkitektfirmaet Tyin Tegnestue, med sine arkitekt – og industridesign studenter fra NTNU på banen, litt tilfeldig gjennom en e-post hvor de tilbød sine tjenester i forbindelse med et ønske om å bidra til gjenoppbyggingen på Haiti.

I løpet av 2010 og 2011 har 6 dyktige studenter fra NTNU jobbet sammen med kvinnene i Manman Troll for å planlegge, tegne og bygge Manman Troll Boulanjere.  En annen spennende samarbeidspartner er Åpent Bakeri i Oslo som har vært rådgiver ift planleggingen og drift. Nahomi og hennes Manman Troll kollega Marie Anne tilbrakte 8 uker som lærlinger hos Åpent Bakeri i vår. De har lært å bake en rekke ulike brød og kakesorter, og like viktig, lært masse om organisering av effektiv bakeridrift.  Når bakeriet snart er klart til produksjon og høytidelig åpning vil Nahomi og Marie Anne styre med verdifull erfaring fra praksisperioden i Oslo.

Bakeriet vil drives av en gruppe kvinner fra kvinnenettverket Manman Troll. I tillegg til vanlig utsalg og kafe tilbyr bakeriet en mikrokredittordning for medlemmer av Manman Troll, hvor disse kan få kjøpe større eller mindre kvantum brød til salgs i egne nabolag.  Gjennom ukentlige seminar får medlemmene opplæring i regnskapsføring, budsjettering og salgsteknikker.

ManmanTroll’s kvinnenettverk består av omtrent 80 kvinner fra bydelen Delmas i alderen 18 – 55 år. Kvinnene har ulike tilbud som lese og skriveopplæring, yrkesopplæring og seminar om hvordan man starter en egen bedrift, politisk deltakelse, helse. Norad har finansert Manman Troll siden 2008.

Kvinnene som har gjennomført yrkesopplæring deltar i planlegging av nye kvinnedrevne bedrifter. I løpet av 2011 og 2012 vil Manman Troll starte tre bedrifter, bakeri, systudio og frisørsalong. Alle bedriftene vil også fungere som elev/lærling bedrifter.

Kvinnene som deltar i Manman Troll har som hovedmål å skape muligheter for å kunne forsørge seg selv og sine familier og å være aktive deltakere i sine lokalsamfunn.  Deltakelse i Manman Troll er for mange av kvinnene et første steg for å oppnå dette målet.

 

Vi i Prosjekt Haiti velger som Nahomi å ikke dvele ved det som har skjedd, men heller se fremover. Sammen med kvinnene i Manman Troll skal vi bygge og skape en bedre hverdag her på Haiti! Og husk du kan gjøre det sammen med oss. Bli venn i dag!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.