Zing Haiti Barnekor

 In News

Siste tilskudd [cml_media_alt id='2123']Kor[/cml_media_alt]blant Prosjekt Haitis prosjekter i Port au Prince er barnekoret Zing Haiti som startet i oktober 2011. Koret består av 50 barn i alderen 7-13 år og er et veldig populært tilbud blant elevene på Petit Troll Port au Prince. Hver søndag er det korøvelse på under kyndig ledelse av en erfaren dirigent og to assistenter.  Navnet “Zing” er inspirert fra den Haititanske gruppen Zing Experience som blant annet har laget Prosjekt Haiti-sangen. Zing Haiti har  to vennskapskor, Notenere i Padova, Italia og Soul Children i Asker

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.